Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Moje prawa, ważna sprawa

2014-12-16
Powiększ
W dniach 8-10 grudnia, z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, w ZSS nr 3 w Limanowej został zrealizowany projekt pt.: Moje prawa, ważna sprawa. Projekt został przeprowadzony w związku z udziałem naszej szkoły w Ogólnopolskim Konkursie "Akcja bez nienawiści", będącym elementem MIĘDZYNARODOWEJ KAMPANII RADY EUROPY No Hate Speech Movement, odbywającej się obecnie w 40 krajach.

Organizatorem Konkursu w Polsce jest - Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy. Kampania ma na celu, m.in.: przeciwdziałanie mowie nienawiści, obecnej w sieci, solidarność z osobami dotkniętymi przemocą, mobilizowanie do wspólnego działania, by zapewnić przestrzeganie praw człowieka w Internecie i poza nim.

Inicjatorem projektu w naszej szkole była redakcja gazetki szkolnej TRÓJKA oraz SAMORZĄD SZKOLNY.

W ramach projektu, w poniedziałek 8 grudnia odbył się konkurs dla uczniów gimnazjum, dotyczący znajomości praw dziecka i praw ucznia pt: Znam swoje prawa i szanuję prawa innych. Najlepiej znajomością praw wykazali się: Renata Stanisz ucz. kl. IIIB, Andrzej Mrożek ucz. kl.I D oraz Jagoda Garcarz ucz. kl.IIA .

10 grudnia uczniowie klas I-III nauczania zintegrowanego, wraz ze swoimi wychowawcami, zorganizowali z tej okazji marsz pokoju, a następnie, wspólnie z uczniami klas IV-V, wzięli udział w apelu, pt: U KRÓLA MACIUSIA , przygotowanym przez p. Joannę Fiejtek oraz uczniów klasy IVb.

W trakcie apelu podsumowano wyniki konkursu plastycznego: Moje prawa, ważna sprawa, obrazujące prawa dziecka. Najciekawsze prace wykonali:

Natalia Saczka z kl .IVb, zajmując I miejsce

Maciej Mikołajczyk z kl. IVa oraz Klaudia Kruczek z kl. VI a

Tego samego dnia odbyła się również debata, zorganizowana przez Redakcję gazetki szkolnej Trójka oraz Samorząd Szkolny, w której wzięli udział:

przedstawiciele instytucji z terenu naszego miasta, pracujący z młodzieżą i czuwający nad jej bezpieczeństwem:

Jolanta Juszkiewicz - Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa, Elżbieta Cięciel - Pedagog z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Limanowej, Piotr Wąchała – Komisarz Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Joanna Rawska - Pietrzkiewicz - Sędzia Sądu Rodzinnego w Limanowej

Przedstawiciele rodziców:

Michał Bulanda-przewodniczący Rady Rodziców, Monika Huber z-ca przewodniczącego Rady Rodziców, Wioletta Długosz -sekretarz Rady Rodziców, Agnieszka Małecka - skarbnik Rady Rodziców

Przedstawiciele nauczycieli:

Dyrektor szkoły- Wiesław Wójtowicz, vice dyrektor szkoły- Teresa Dudek, pedagog szkolny - Jolanta Wąsowicz, psycholog szkolny - Magdalena Biedroń – Wojs, siostra Małgorzata Bolisęga, opiekun gazetki szkolnej Trójka - Czesława Michalik (prowadząca debatę), Zofia Wąs – opiekun Samorządu Szkolnego,

Przedstawiciele młodzieży naszej szkoły:

-delegacje klas szóstych oraz przedstawiciele klas I-III gimnazjum.

 

W czasie debaty wywiązała się ożywiona dyskusja na temat problemu przemocy i agresji, obecnej w rodzinie, w szkole, w środowisku lokalnym, a także na temat cyberprzemocy i nienawiści obecnej w sieci. Dyskutowano również na temat tego, jak bezpieczenie korzystać z Internetu i nowych mediów społecznościowych.

Przeprowadzony projekt, to kolejny dowód na to, że nasza szkoła podejmuje szereg działań wychowawczych, zmierzajacych do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.

Przy okazji tego projektu przypominamy, że w 2011 roku szkoła otrzymała Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, przyznawany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. W związku z tym podejmowaliśmy różnorodne działania, polegające na promocji i kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły. W maju 2013 odbył się w szkole audyt wewnętrzny, dotyczący realizacji zadań zaplanowanych w ramach projektu ZPB, w wyniku którego przedłużono nam okres ważności obowiązywania Certyfikatu na lata 2013-2018

W 2013 zdobyliśmy również tytuł laureata konkursu „Szkoła przyjazna dla każdego”. Był to konkurs promujący działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konkurs został przeprowadzony pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Obywatelskich.
Odsłon (2764)Cz. Michalik
« Powrót do kroniki