Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Najpiękniejsza ozdoba choinkowa

2017-12-11
Powiększ
11 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Limanowej odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa". Konkurs przeznaczony był dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Limanowa.

Zadaniem uczestników było wykonanie ozdoby choinkowej z wykorzystaniem różnych technik plastycznych . Konkurs integrował dzieci z różnych szkół. Jego celem było budowanie i wzmacnianie pozytywnej samooceny uczestników, rozwijanie ich zainteresowań artystycznych, uwrażliwianie środowiska lokalnego na potrzeby dzieci oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami.

Konkurs otworzył Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej Wiesław Wójtowicz, który powitał uczestników i życzył im owocnej i twórczej pracy.

W konkursie uczestniczyło 20 dzieci. Praca przebiegała w radosnej atmosferze, powstało wiele ciekawych, oryginalnych prac.

W podsumowaniu konkursu uczestniczył Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, pracownik Wydziału Promocji w Urzędzie Miasta Limanowa pani Sara Kościółek. Zastępca Burmistrza. Miasta Limanowa Wacław Zoń pogratulował uczestnikom wspaniałych prac i życzył im dalszych sukcesów, następnie wręczył nagrody i dyplomy.

Prace uczniów zostały wyeksponowane na wystawie w holu szkoły celem zaprezentowania ich społeczności szkolnej i rodzicom.

Organizatorzy konkursu dziękują Burmistrzowi Miasta Limanowa Panu Władysławowi Biedzie za przeznaczenie środków finansowych na organizację konkursu.

Zespół Nauczycieli Kształcenia Specjalnego.

Odsłon (436)A. Sewielska-Janczy
« Powrót do kroniki