Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Limanowski Głos Profilaktyki

2018-06-06
Powiększ
29 maja przedstawiciele młodzieży klas siódmych i drugich gimnazjum włączyli się w trzecią edycję spotkań mających na celu uwrażliwienie młodych ludzi na niebezpieczeństwa wynikające z uzależnień pod nazwą „Limanowski Głos Profilaktyki”.

Inicjatywa ta jest organizowana  w ramach projektu Komendy Głównej Policji  „Profilaktyka a Ty”, kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”  oraz kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie Bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. Wydarzenie to objęte było honorowym patronatem Starosty limanowskiego Jana Puchały i odbyło się w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku. Na temat zagrożeń wynikających z zażywania ”nowych narkotyków” mówił asp. sztab. Robert Bretner z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Natomiast informacjami o tym jak zachować się w przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem dopalaczy, podzielił się przedstawiciel Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Limanowej. Młodzież wzięła również udział w debacie „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ – ratujemy  i uczymy ratować” z udziałem przedstawicieli Policji i Straży Pożarnej. Debatę prowadziła st. sierż. Iwona Pawlik asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji  w Limanowej.

Atrakcją dla uczestników spotkania były pokazy; tańca nowoczesnego, technik interwencyjnych klas mundurowych, wojskowych,  policyjnych i jednostki tymbarskiego „Strzelca”, gaszenia pożaru cieczy, cięcia wraku samochodu, tresury psa służbowego oraz symulator dachowania udostępniony przez Auto Moto Klub w Limanowej.

 Na stoisku tematycznym  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej, można było wykonać badanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz przejść tor przeszkód  z alkogoglami lub narkogoglami.  Jednostka Tymbarskiego Strzelca OSW zaprezentowała  na stoisku pokaz broni oraz wyposażenia żołnierza Wojska Polskiego.
Na zakończenie imprezy  komendant posterunku policji w Tymbarku kom. Dariusz Biedroń odczytał odezwę społeczności „Profilaktyka, a Ty", a uczestnicy dołączyli do  apelu polegającego na położeniu prawej dłoni na sercu i wybijaniu przez 60 sekund jego rytmu. Radzie Rodziców serdecznie dziękujemy za finansowe wsparcie umożliwiające udział naszej młodzieży w tym przedsięwzięciu. 

Odsłon (233)SP3
« Powrót do kroniki