Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Ślubowanie klas pierwszych

2012-09-03
Dnia 3 września 2012 roku w ZSSnr3 w Limanowej miało miejsce ważne wydarzenie. Był to dzień szczególnie wyjątkowy dla pierwszoklasistów. Zostali oni pasowani na uczniów naszej szkoły.
W poczet braci uczniowskiej przyjęto 84 dzieci, które utworzą cztery klasy. Opiekę nad nimi powierzono następującym wychowawcom: pani Marioli Garncarz, pani Irenie Grosickiej, pani Marii Brajner, pani Zofii Gawlik. Uroczystość ślubowania klas pierwszych miała bardzo odświętną oprawę. Panie wychowawczynie specjalnie na tę okazję przygotowały akademię, podczas której dzieci klas pierwszych i czwartych zaprezentowały ciekawy program artystyczny. Przedstawiły one wiersze i piosenki o tematyce szkolnej. Nie zabrakło także wspomnień o II wojnie światowej. Pasowania na uczniów „limanowskiej Trójki” dokonał pan dyrektor Wiesław Wójtowicz i pani dyrektor Teresa Dudek. Ceremonia odbyła się w obecności rodziców i zaproszonych gości. Swoją obecnością pierwszoklasistów zaszczycili: przedstawiciele Urzędu Miasta Limanowa - Jolanta Juszkiewicz i Halina Waktor, Prezes Oddziału ZNP w Limanowej Elżbieta Mordarska, przewodniczący Rady Rodziców Leszek Król. Maluchy otrzymały pamiątkowe dyplomy. Rodzice umilili nowym uczniom pierwszy dzień w szkole, słodką niespodzianką. Naszym najmłodszym koleżankom i kolegom życzymy samych sukcesów i niezapomnianych chwil w murach tej szkoły.
Odsłon (2028)Marzena Król
« Powrót do kroniki