Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Salon Sześciolatka

2013-04-19
8 kwietnia 2013r. w Limanowskim Domu Kultury odbył się „Salon Sześciolatka”, którego celem było zachęcenie rodziców do posyłania dzieci sześcioletnich do szkół.
Organizatorem spotkania było Kuratorium Oświaty w Krakowie, a Honorowy Patronat objął Burmistrz Miasta Limanowa. Na spotkaniu z rodzicami limanowskie szkoły zaprezentowały bazę i działania, które zostały podjęte w celu jak najlepszego przygotowania do przyjęcia sześciolatków.
„Salon Sześciolatka” otworzył Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda. Powitał przybyłych rodziców „sześciolatków” i wprowadził w tematykę spotkania. Następnie głos zabrał Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran. W swojej  wypowiedzi podkreślił, że rozpoczęcie edukacji szkolnej w wieku sześciu lat daje dziecku więcej możliwości i okazji do zgłębiania wiedzy i opanowania nowych umiejętności.
Stanisław Szudek, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, przedstawił obowiązujące podstawy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującej od 2009r. podstawy programowej nauczania wczesnoszkolnego.
Podkreślił, że edukacja najmłodszych uczniów powinna być ściśle powiązana z zabawą, by w łagodny sposób wprowadzić  ich w świat szkoły. Taki cel przyświecał twórcom nowej podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego.
„Na czym polega dojrzałość szkolna i jak ją ocenić” to temat wystąpienia  Artura Urbaniaka, Przedstawiciela Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Następnie rodzice mogli przekonać się, jak szkoły limanowskie przygotowane są na przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej. W tym celu Zespół Szkół Samorządowych nr 3 przygotował prezentację multimedialną zachęcającą rodziców do podjęcia decyzji o posłaniu swojej pociechy do klasy pierwszej.
Kolejna część spotkania umożliwiła rodzicom bezpośredni kontakt z dyrektorami , psychologami, pedagogami i nauczycielami klas I. Zespół Szkół Samorządowych nr 3 reprezentowali: dyrektor Wiesław Wójtowicz, Irena Grosicka, Stanisław Król, psycholog – Magdalena Biedroń–Wojs, pedagog – Jolanta Wąsowicz oraz Dorota Mamak, Bożena Zoń i Jolanta Juszkiewicz.
Rodzice mogli zobaczyć ciekawe zdjęcia z uroczystości szkolnych, kroniki upamiętniające wydarzenia z pierwszego etapu kształcenia oraz podręczniki, z których będą się uczyć ich pociechy.
Każdy z rodziców mógł się przekonać , że atutem naszej szkoły jest nie tylko dobrze wyposażona i przygotowana baza, ale również kompetentni i życzliwi ludzie, którzy otoczą ich pociechy troskliwą opieką.
Na koniec spotkania każdy z rodziców otrzymał ulotkę promocyjną „6-latek w trójce”.
Serdecznie zapraszamy do „Trójki”.
Odsłon (2295)
« Powrót do kroniki