Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Bezpieczna „Trójka”

2013-11-27
W ramach programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w 2010 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu „Bezpieczna szkoła podstawowa i gimnazjum”.
W 2011 roku otrzymaliśmy certyfikat przyznawany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie - SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO.
Od tego czasu przez dwa lata prowadziliśmy działania w tym kierunku i podejmowaliśmy starania o przedłużenie ważności tego certyfikatu. Potrzeba kontynuowania zdecydowanych przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa wymaga zaangażowania instytucji, urzędów i osób w jeden wspólny projekt.
Działalność szkoły oraz jej partnerów polega na promocji i kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów, nauczycieli na terenie szkoły i środowiska w różnorodny sposób.
W maju 2013roku odbył się w naszej szkole audyt wewnętrzny dotyczący realizacji zadań zaplanowanych w ramach projektu ZPB.
W efekcie nasza szkoła uzyskała maksymalną ilość punktów, co oznacza, że przedłużono nam okres ważności obowiązywania Certyfikatu na lata 2013-2018.
Oficjalne wręczenie Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” przez Komendanta Policji w Limanowej, odbyło się w dniu 12.11.2013r. i połączone było z uroczystymi obchodami 50 - lecia istnienia Zespołu Szkół nr 1. Naszą szkołę reprezentowała pani wicedyrektor mgr Teresa Dudek.
Odsłon (1739)M. Wojs
« Powrót do kroniki