Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Czekamy na Ciebie Święty Mikołaju

2015-12-03
2 grudnia 2015 roku w ZSS nr 3 w Limanowej odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem "Czekamy na Ciebie Święty Mikołaju". Konkurs przeznaczony był dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Limanowa.

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej o tematyce mikołajkowej z wykorzystaniem różnych technik plastycznych . Konkurs integrował dzieci z różnych szkół. Jego celem było budowanie i wzmacnianie pozytywnej samooceny uczestników, rozwijanie ich zainteresowań artystycznych, uwrażliwianie środowiska lokalnego na potrzeby dzieci oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami.
Konkurs otworzył Dyrektor ZSS nr 3 w Limanowej Wiesław Wójtowicz, który powitał uczestników i życzył im owocnej i twórczej pracy.
W konkursie uczestniczyło 30 dzieci. Praca przebiegała w radosnej atmosferze, powstało wiele ciekawych, oryginalnych prac.
W podsumowaniu konkursu uczestniczył Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda,  Przewodnicząca  Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, Radna Miasta Limanowa Irena Grosicka oraz Kierownik Wydziału Promocji Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Limanowa Jolanta Szyler. Burmistrz pogratulował uczestnikom wspaniałych prac i życzył im dalszych sukcesów, następnie wręczył nagrody i dyplomy.
Prace uczniów zostały wyeksponowane na wystawie w holu szkoły celem zaprezentowania ich społeczności szkolnej i rodzicom.
Organizatorzy konkursu dziękują Burmistrzowi Miasta Limanowa Panu Władysławowi Biedzie za przeznaczenie środków finansowych na organizację konkursu.
Dodatkowe podziękowania kierujemy do kierowników sklepów Drogeria Natura oraz Drogeria Kosmyk w Limanowej za pomoc w organizacji konkursu.

Odsłon (886)A. Sewielska-Janczy
« Powrót do kroniki