Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Zdobyliśmy tytuł „Szkoła Dobrego Wychowania”!

2017-01-13
Powiększ
Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Projekcie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie i po zrealizowaniu zadań przewidzianych regulaminem konkursu „Szkoły Dobrego Wychowania” – w terminie od 5 maja do 15 grudnia 2016 roku uzyskaliśmy tytuł „Szkoła Dobrego Wychowania”.

Założeniem konkursu było kształtowanie postawy kulturalnego stylu bycia w różnych sytuacjach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na temat tolerancji w szkole i poza nią. Celem konkursu było także zapoznanie uczniów ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie, jaki ma ono wpływ na codzienne życie i relacje rówieśnicze.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły. W maju i czerwcu 2016 roku  zrealizowaliśmy dwa pierwsze zadania konkursowe, natomiast kolejne wykonaliśmy do grudnia 2016 roku.

Informacja o zadaniach konkursowych:

  1. Zorganizowanie wśród uczniów ogólnoszkolnego konkursu wiedzy na temat savoir vivre. W I etapie został przeprowadzony test wiedzy w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum. Uczniowie z klas I-III edukacji wczesnoszkolnej wykonali prace plastyczne pt. „Mistrz savoir – vivre”. W II etapie został przeprowadzony quiz na podstawie pytań zadawanych przez jury. W klasach I i II Gimnazjum konkurs „Mistrz savoir – vivre” również składał się z dwóch części. W pierwszej części uczniowie mieli napisać test składający się z 18 pytań zamkniętych i otwartych. Do konkursu zgłosiło się 20 chętnych uczniów.  Spośród nich wybrano sześciu najlepszych.

W następnej części uczestnicy zostali poproszeni o napisanie krótkiej pracy na temat: „Moje zachowanie świadczy o mnie”. Zostały wybrane i nagrodzone trzy prace pisemne.

  1. Przeprowadzenie między klasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych i rówieśników. Do zrealizowania tego pomysłu zgłosili się uczniowie z klas IA, IB, IIA, IIID Gimnazjum. Uczniowie na podstawie własnego scenariusza dotyczącego savoir-vivru przedstawili krótkie scenki przy pomocy wychowawców i pedagoga szkolnego. Wszystkie inscenizacje zostały nagrane i w sposób profesjonalny zmontowane. Dotyczyły one następujących tematów: klasa IA przygotowała projekt w formie teleturnieju, w którym dziewczyny biorące udział w programie poznają zasady dobrego zachowania.

Drugi film został nakręcony przez uczniów klasy IIID w restauracji. Składa się z trzech scenek obrazujących zachowanie młodzieży, nagranych w konwencji jedna po drugiej, przedstawiającej najpierw niewłaściwe zachowanie, po którym następuje poprawne.  

Kolejny nagrany film przedstawia zachowanie w teatrze. W realizację tego zadania zaangażowali się uczniowie klasy IB.

Oprócz filmów uczniowie wykonali również prezentacje multimedialne na temat zasad dobrego zachowania.

  1. Wykonanie plakatu, którego temat  przewodni brzmiał: „Mój wygląd świadczy o mnie”. Spośród bardzo licznej grupy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nauczyciele jurorzy wytypowali najciekawsze prace plastyczne, które zostały wykonane różnymi technikami.
  2. Przeprowadzenie pogadanek  z uczniami na temat dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka.

W realizację całego projektu zaangażowali się uczniowie ze wszystkich poziomów nauczania, dyrekcja, wychowawcy, rodzice oraz pedagog i psycholog szkolny.

Podsumowanie zadań zrealizowanych w trakcie konkursu nastąpiło w dniu apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zostali nagrodzeni autorzy najciekawszych prac, filmów i prezentacji multimedialnych, propagujących tematykę zasad savoir – vivru.

Odsłon (1350)M. Biedroń-Wojs
« Powrót do kroniki