Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Samorząd promujący wolontariat

2017-06-23
Powiększ
Po sześciu miesiącach pracy Samorząd Uczniowski Gimnazjum pod opieką pani Katarzyny Stach i pani Zofii Wąs zdobył certyfikat „Samorząd promujący wolontariat” w konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. W trakcie trwania projektu należało wykonać dziewięć zadań.

Udało się…!!!

Samorząd wykonał następujące zdania:

  1. Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki nt. „Roli samorządu uczniowskiego w szkole”.
  2. Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole np. „Poczytaj mi kolego”, pomoc w nauce, podczas dyżurów na przerwach itp.
  3. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej lub debaty na temat: „Czy warto pomagać”?
  4. Przygotowanie i przeprowadzenie przez Samorząd uczniowski akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrany cel.
  5. „Pomocne dłonie w naszej szkole” – zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim.
  6. Zorganizowanie przez Samorząd uczniowski imprez integrujących uczniów, prezentacja talentów, cyklicznych spotkań z ciekawymi osobami itp.
  7. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomaganie jest fajne”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie.

Ostatnim zadaniem było uczestnictwo w kursie e – learningowym  „Samorząd promujący wolontariat”. Uczestnikiem tego kursu była pani Zofia Wąs.

Wszystkie zadania zostały ocenione przez komisję konkursową na 100%. Tak wysoką ocenę udało się uzyskać dzięki wspaniałej współpracy z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i uczniami naszej szkoły.

Odsłon (852)Z. Wąs
« Powrót do kroniki