Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2018/2019

2018-01-30

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW
W SPRAWIE ZGŁASZANIA DZIECI  ZAMIESZKAŁYCH
W OBWODZIE SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 3
DO  KLASY PIERWSZEJ 

 

Zgłoszenia dzieci urodzonych w 2011 r. do klasy pierwszej obwodowej szkoły podstawowej  przyjmowane będą od
1 lutego 2018r. do 16 lutego 2018 r. w godz. od  800 do 1500
w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej.

 

Do zgłoszenia  obowiązkowo należy  dołączyć  oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców opiekunów prawnych i kandydata w obwodzie szkoły. 

Zgodnie z art. 36.1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także  rozpocząć dziecko, które w danym roku szkolnym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły przyjmuje takie dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczna poradnie psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Wzór zgłoszenia oraz oświadczenia można znaleźć  na stronie internetowej szkoły http://www.zss3limanowa.alte.pl/  lub można je pobrać w sekretariacie  Szkoły Podstawowej
nr 3 w Limanowej.
 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej

 

Siedziba szkoły: Limanowa ul. Stanisława Jordana 3

Granice obwodu:

Ulice: Antoniego Górszczyka , Braci Słupskich, Beskidzka, Dworska, Działkowców, Grunwaldzka, Jana Andrusikiewicza, Jana Biedronia, Jeżynowa, Józefa Bema, Józefa Marka (od nr 21 do końca ulicy oraz bloki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 19A), Józefa Staniszewskiego, Lotnicza, Maksymiliana Marszałkowicza, Marsów, Piastowska, Podhalańska, Podlipowe, Sebastiana Flizaka, Spacerowa, Sportowa, Stanisława Jordana, Stanisława Mytki-Ilmanowity, Starowiejska, Stefana Batorego, Tęczowa, Topolowa, Ustronie, Wiejska, Władysława Dunarowskiego, Władysława Sikorskiego, Władysława Gębika, Wilhelma Tabora, Zygmunta Augusta, Żwirki i Wigury.

Załączniki:
Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły - 

Odsłon (877)A. Jabrucka
« Powrót do listy ogłoszeń