Adres
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Biblioteka

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkół, ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej uczniów, ośrodkiem doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela. Biblioteka uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.
Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
Czas otwarcia biblioteki jest podporządkowany potrzebom uczniów, w związku z tym godziny otwarcia biblioteki obejmują dni od poniedziałku do piątku  od 730 – 1630.

WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI
Biblioteka składa się z wypożyczalni służącej gromadzeniu, opracowywaniu i wypożyczaniu książek oraz czytelni, wyposażonej w sześć komputerów, drukarkę oraz skaner. Czytelnia to także miejsce przeznaczone do korzystania z księgozbioru podręcznego i czasopism.
Od września 2006 roku biblioteka dysponuje Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na ICIM składa się urządzenie wielofunkcyjne, a także cztery komputery wyposażone w nagrywarki DVD oraz licencjonowane programy multimedialne: Powszechna Encyklopedia PWN, Atlas Świata PWN oraz Słowniki Języka Polskiego.
 
ZASOBY BIBLIOTEKI
Księgozbiór liczy 12154 woluminy. W bibliotece dostępne są lektury szkolne, literatura młodzieżowa, powieści obyczajowe i przygodowe, pozycje popularnonaukowe, książki dydaktyczne dla nauczycieli, materiały o tematyce regionalnej, a także szeroki wybór baśni, bajek
i wierszyków dla dzieci. Dzięki wolnemu dostępowi do półek uczniowie mogą samodzielnie dokonywać wyboru poszukiwanych pozycji. Ponadto bibliotekarze służą pomocą przy wyszukiwaniu potrzebnych książek, informacji, zagadnień i innych materiałów.
 Biblioteka prenumeruje dwa dzienniki: „Gazetę Krakowską” i „Dziennik Polski” oraz 24 tytuły czasopism w tym metodyczne dla nauczycieli jak: „Biblioteka w Szkole”,  „Geografia w Szkole”, „Głos Nauczycielski”, „Język Polski w Gimnazjum”, „Język Polski w Szkole 4 – 6”, „Nowa Szkoła” „Matematyka”, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, „Wszystko dla Szkoły”, „Życie Szkoły”, „Świetlica w Szkole”, „Psychologia w Szkole”, „Szkoła Specjalna”.
W prenumeracie biblioteki są też czasopisma o innej tematyce jak  „Almanach Ziemii Limanowskiej” i ,„Chip – magazyn komputerowy”, a także dla dzieci i młodzieży”: Victor Junior”, „Victor Gimnazjalista”, „Młody Technik”, „Mały Gość Niedzielny”, „Promyczek Dobra”, Świerszczyk”, „Cudaczek i przyjaciele”, „Poznaj Swój Kraj”, „Poznaj Świat”.
W październiku 2012 r. na potrzeby uczniów z zaawansowaną znajomością języka angielskiego powstał nowy dział – literatura w j. angielskim, a także zaprenumerowano nowe czasopisma „Crown” i „Click” w tymże języku.
Celem dostarczenia dodatkowych wiadomości odnośnie najczęściej poszukiwanych zagadnień w bibliotece dostępne są teczki tematyczne, gdzie gromadzone są różnego rodzaju informacje z danego zakresu (wycinki prasowe, artykuły, fotografie, noty biograficzne).
Warto zaznaczyć, iż księgozbiór szkolnej biblioteki został w całości skatalogowany za pomocą programu komputerowego MOL. W ramach wspomnianego programu powstała i jest na bieżąco aktualizowana kartoteka zagadnieniowa ułatwiająca wszelkie poszukiwania tematyczne.
Prócz książek i czasopism oraz wspomnianych teczek tematycznych można znaleźć w naszej bibliotece również dodatkowe pomoce techniczne w postaci programów multimedialnych, kaset VHS oraz płyt CD.
Ponadto każdy komputer w czytelni wyposażony jest  w przeglądarkę MOL Optivum Opac www, dzięki której uczniowie mogą sami przeglądać lub poszukiwać interesującej ich książki znajdującej się w księgozbiorze biblioteki.

AKTUALNE CELE I ZADANIA
Biblioteka współpracuje z nauczycielami podczas przygotowywania uczniów do konkursów
i olimpiad w zakresie wyszukiwania i gromadzenia materiałów. Inicjuje również szkolne konkursy jak np. frazeologiczny dla klas 5, plastyczny dla gimnazjum, poranki literackie dla młodszych klas
i inne.
W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” we współpracy ze świetlicą organizowane są cotygodniowe spotkania czytelnicze o różnej tematyce.
Co roku w poczet czytelników przyjmowani są uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej, którzy zapoznają się z regulaminem biblioteki i składają uroczyste ślubowanie.
Nasza biblioteka zainicjowała  w 2009 r. Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „ZOSTAŃ MISTRZEM PIĘKNEGO CZYTANIA”. Uczestniczą w nim co roku uczniowie ze wszystkich gimnazjów z terenu miasta. Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym, a mistrz pięknego czytania oraz wyróżnieni laureaci otrzymują ciekawe nagrody.
Pracownicy biblioteki dbają o dostosowanie wyglądu pomieszczenia do aktualnych wydarzeń
i rocznic, czemu służą liczne gazetki okolicznościowe oraz dekoracje. Nieocenioną pomocą w ich wykonaniu są uczniowie należący do aktywu bibliotecznego.
W ramach propagowania czytelnictwa wśród uczniów, co miesiąc przygotowywana jest lista polecanych tytułów o różnorodnej tematyce. Do tej pory w cyklu "Warto Przeczytać" zachęcałyśmy uczniów do sięgnięcia po książki przyrodnicze, powieści historyczne, o tematyce świątecznej , przygodowe, walentynkowe, literaturę fantastyczną, starożytną oraz najpiękniejsze wiersze dla dzieci.
Nie ograniczamy się tylko do własnych propozycji, dlatego też by poznać gusta czytelnicze naszych uczniów zachęcamy do wrzucania karteczek do skrzynki dezyderatowej znajdującej się w bibliotece z własnymi propozycjami książek, które chętnie znaleźliby na półkach swojej szkolnej biblioteki.