Historia

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa .

W 2010 roku przystąpiliśmy do  projektu „Bezpieczna szkoła podstawowa i gimnazjum” w ramach programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

26 września 2011 roku w  Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie dyrektor naszej szkoły mgr Wiesław Wójtowicz odebrał certyfikat „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”. Przez okres dwóch lat podjęliśmy starania i działania celem przedłużenia ważności tego certyfikatu. W związku z tym opracowano zintegrowany plan działania i koordynowano pracę poszczególnych partnerów zaproszonych do udziału w realizacji tego przedsięwzięcia.

Potrzeba podjęcia zdecydowanych działań w zakresie bezpieczeństwa wymaga zaangażowania instytucji, urzędów i osób w jeden wspólny projekt.

Celem działań szkoły oraz jej partnerów jest promocja i kształtowanie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i środowiska poprzez podejmowanie szeregu działań. Przez dwa lata podejmowaliśmy działania mające na celu przedłużenie ważności przyznanego certyfikatu.

W maju 2013 roku odbył się w naszej szkole audyt wewnętrzny dotyczący realizacji zadań zaplanowanych w ramach  projektu ZPB. W związku z tym opracowano i przedstawiono raport dotyczący rezultatów dwuletnich działań zgodnych z założeniami Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Działania w ramach ZPB udało się zrealizować dzięki pracy  i zaangażowaniu wielu nauczycieli, uczniów, rodziców oraz  partnerów, zaproszonych do współpracy. W listopadzie 2013 otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo na lata 2013-2018”.

Obecnie szkoła podjęła starania o uzyskanie Certyfikatu Lidera w programie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.