Przepisy prawne

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r

 

Rozporządzenie MEN nr 1491

 

Rozporządzenie MEN nr 1490

 

Rozporządzenie MEN nr 1487