Dyrekcja

Dyrektor szkoły: mgr Wiesław Wójtowicz

Zastępca dyrektora: mgr Teresa Dudek                                        

 

Kadra kierownicza od roku 1965

Nazwisko imię Stanowisko Okres pełnienia funkcji
mgr Anna Bogacz kierownik 1969-1976
dyrektor 1977-1980 (styczeń)
mgr Stefan Bugajski  z-ca dyrektora 1988 (sierpień)-1988 (grudzień)
mgr Marek Czeczótka z-ca dyrektora 1980 (styczeń)-1984
dyrektor 1984-1988 (sierpień), 1988 (grudzień)-2002
Karolina Czułowska kierownik 1965-1967
mgr Teresa Dudek z-ca dyrektora 2006-nadal
mgr Wiesława Jurowicz z-ca kierownika 1976-1977
Józef Juszczak z-ca kierownika 1967-1969, 1970-1976
z-ca dyrektora 1977-1980 (styczeń)
kierownik 1976-1977
dyrektor 1980 (wrzesień)-1984
Maria Mamak z-ca kierownika 1969-1970
Stanisław Ociepka z-ca dyrektora 1984-1988, 1988 (grudzień)-2007
dyrektor 1988 (sierpień)-1988 (grudzień)
mgr Michał Twaróg kierownik 1967-1969
mgr Wiesław Wójtowicz z-ca dyrektora 2002 (wrzesień)-2002 (grudzień)
dyrektor 2002 (grudzień)-nadal
mgr Wojciech Wroński dyrektor 1980 (styczeń) - 1980 (wrzesień)