Rada rodziców

 

Michał Bulanda - przewodniczący
Marek Wrona - zastępca przewodniczącego
Anna Sułkowska - sekretarz
Irena Wójcik - skarbnik

Członkowie:

Rafał Wąchała
Katarzyna Kuziel
Marek Młynarczyk
Halina Tokarczyk
Monika Nawalaniec

Komisja rewizyjna:
Tomasz Grochot
Agnieszka Tąta 
Mariusz Kamenczak