Rada rodziców

 

Joanna Mrożek - przewodnicząca
Tomasz Grochot - zastępca przewodniczącej
Wioletta Długosz - sekretarz
Dorota Rączkowska - skarbnik

Członkowie:

Magdalena Jankoś 
Monika Huber 
Joanna Kądziołka 
Rafał Wąchała 
Małgorzata Sukiennik 

Komisja rewizyjna:

Irena Wójcik - przewodnicząca 
Dorota Żelasko - członek 
Szczepan 
Sroka - członek